Maszynowe wykonywanie posadzek betonowych


Posadzki betonowe, wykonywane metodą maszynową to najpopularniejsza forma wykonania tego typu elementu. Alternatywnie można wykonać taki element jak posadzka betonowa ręcznie, jednak ucierpi na tym na pewno czas realizacji całego zadania. W przypadku wykorzystania maszyny, wylewka jest wykonywana kilkakrotnie szybciej niż w przypadku robót ręcznych, które wymagają wymieszania składników, ich transportu, a następnie wbudowania i wygładzania. Co zaś tyczy się posadzek wykonywanych mechanicznie, niektóre z tych czynności wykonuje maszyna. Jest to przede wszystkim mieszanie betonu na posadzkę, wykonywane przez wbudowaną mieszarkę, a także transport urobku, który jest realizowany na zasadzie pomp transportowych i rur wprowadzanych do wnętrza budynku, do konkretnego pomieszczenia. Pracą robotników jest w tym przypadku tylko podawanie suplementów mieszanki do mieszalnika i wykończenie posadzki. Niestety w tym ostatnim przypadku nie da się na razie ludzkiej precyzji zastąpić maszynami, ale to może nawet i lepiej, gdyż przynajmniej ktoś poza maszyną będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót. W przeciwnym wypadku zwalanie wszystkiego na maszynę nie miałoby żadnego sensu i byłoby bezcelowe.

Polecamy również: wylewki betonowe